پوشش


ایران همواره یکی از مهدهای تولید، نوآوری و طراحی پوشاک در ادوار گوناگون تاریخ بوده. و مردمان این سرزمین خدمات بسیاری در این زمینه به بشریت کرده است. قدمت صنعت نساجی در ایران به قبل از هزاره سوم پیش از میلاد بازمی گردد. جایی که لوح های یافت شده در فلات مرکزی و شمال خوزستان تصاویری از مردی با لباسی چون کت بلند بر تن (حدود هشت هزار سال پیش) و یا زنی با روپوشی چون روسری بلند و چادرمانند و درضمن گلدار (حدود هفت هزار سال پیش) که بسیار حائز اهمیت است، حکایت و گواه فرهنگ لباس و پوشش این مرزوبوم بوده است.

آدرس ايميل شما:  
آدرس ايميل دريافت کنندگان  
 
Copyright © 2013-2017 All Rights Reserved         www.MoosefiD.com        info@MoosefiD.com