19
مارس

لباس مشکی

یكی از مشکلات لباس‌های مشکی، بور شدن و كمرنگ‌شدن چادر یا لباس‌های مشكی است. این لباس ها در شست وشو رنگ زیادی از دست می دهند و بور و...

ادامه مطلب