درباره ما


بصورت رسمی فعالیت از سال 1392 در زمینه های ذیل آغاز و با توجه به سرلوحه قراردادن فعاليت قانونمند و منسجم در راستای اهداف تلاش شد. از همان ابتدا با بهره گیری از افراد متخصص و باتجربه، و مشاوره با افراد تراز اول سعی بر آن شد فعالیتی متفاوت و با کيفيت  فراهم آورده شود.

تولید پوشاک
تجارت و بازرگانی


ديدگاه ما از فعاليت، ايجاد جامعه ای توسعه يافته ميباشد که در آن بتوان سهم عمده ای از خدمات و فعاليت های جامعه را بصورت گسترده پياده سازی نمود..


Copyright © 2013-2017 All Rights Reserved         www.MoosefiD.com        info@MoosefiD.com