19
مارس

پرزدانه

در اثر سایش پارچه، حین مصرف و شستشوی آن، الیاف موجود در سطح پارچه از سطح پارچه بیرون می زنند و در اثر ادامهٔ عمل سایش در هم گره می خورند و به شکل گلوله های کوچک و محکم چسبیده به سطح پارچه نمایان می شوند. به این گلوله های کوچک الیاف، “پرزدانه” یا “تول” می گویند. که این تشکیل پرز در سطح پارچه به زیبایی ظاهری آن آسیب میرساند.

پرزدانه ها اغلب در قسمت هایی از پوشاک که سایش آنها بیشتر است مانند روی زانو، زیر بازو، سر آستین، داخل دور یقه، جیب های بغل و پشت شلوار ایجاد می شوند. گفتنی است پارچه های تهیه شده از الیاف پشم، پلی استر، نایلون و اکریلیک بیش از پارچه های دیگر در ایجاد پرزدانه مستعد هستند.