15
مارس

استاندارد اندازه ها

شماره ای که پس از کد کالاها (ی تولیدی موسفید®) بعد از ممیز آمده.
(مثلا: کد 124/3)